Farvel til værnepligten?

Farvel til værnepligten?

I forbindelsen med SRSFs regeringsgrundlag i starten af oktober stod det fast, at forsvarsminister Nick Nækkerup vil spare DKK 3 mia. i forsvaret, altså 1 mia. mere end som forslåede af den tidligere VK-regering. En af de oplagte mål på for denne besparelse betyder et farvel til en gammel traver i Danmark. Værnepligten skal med stor sandsynlighed afskaffes og heldigvis for det. For vi er efterhånden et af de sidste lande i Europa som stædigt har holdt fast i denne forældede institution.
Så en foregangsbeslutning er det ikke. Men med de formodede DKK 350 millioner, vi i Danmark kommer til at spare, er vi ikke i nærheden af de forventede DKK 3 mia. som forsvarsministeren har lagt op til at spare.

Også selvom nogle eksperter vil påstå at der måske kan ligge op til DKK 1 mia. hvis vi samtidig regner salg af bygninger/kaserner osv. med (www.b.dk). Uanset størrelsen på besparelsen giver det i mine ører rigtig god mening at dreje nøglen om, for hvad mine mandlige venner (altså dem som trak nummer og ikke kunne fake en rygskade eller andet) har omtalt som en gøglerskole, hvor de har spildt tiden på at grave huller og hvor de i stedet havde håbet på at brænde nogle flere kroner af ved at skyde krudt og kugler. Ovenikøbet har det for langt de fleste af mine venner været et irritationsmoment, som har krævet at de hvert halve år har måtte udskyde pligten på bureaukratisk vis gennem skrevne breve og formularer, fordi de som så mange andre hellere ville bruge tiden på at videreuddanne sig istedet. Det har dog ikke ændret at man fra forsvarets side holdt fast i, at de efter endt uddannelse skulle ind og leve op til pligten. Hvordan dette overhovedet har kunnet få lov at leve under en VK-regering, som har prædiket at studerende skulle skynde sig igennem deres studier, for at blive hurtigt arbejdsdygtige er et andet kuriosum.

Men fordelene ved at afslutte den nationale værnepligt er ikke ukendte andre steder i Europa. Information skrev allerede tilbage i 2008, omkring erfaringerne med at afskaffe værnepligten i Frankrig, Holland, Slovakiet og Letland:

»Det viser sig, at frivillig rekruttering er den mest effektive og billigste måde skaffe folk til forsvaret. I Danmark tvangsudskriver man 10 pct. af en ungdomsårgang (…) Man tager ikke de bedst egnede, men kun et udsnit af dem, der kan klare kravene. Under et frivilligt system kan man blot tage de bedste. Den fire måneder lange uddannelse skaber ikke soldater. Forsvarets opgaver i dag kræver professionelt personel med den rette motivation. Den skabes ikke ved en tvangsudskrivning, hvor tre fjerdedele af de indkaldte skrider efter de fire måneder«

Til alt held er Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) enige i et ophør af den tvungne værnepligt. I et interview med ritzau fra september 2011 siger foreningens formand Flemming Vinther således:
»Tiden er løbet fra værnepligten. Det er en falliterklæring, hvis man mener, at man kun kan rekruttere til forsvaret ved at tvinge folk ind«.

Kulturinstitution (!?) ville være hovedanklagen fra modstandere af initiativet. Men en god rekrut er vel en rekrut som kaster sig ind i projektet med liv og sjæl. Og derfor bør forsvaret hellere bruge nogle midler på at udvikle en ny model for rekruttering af frivillige til en professionel hær, hvor den frie vilje er omdrejningspunkt for opgaven. (Rent teknisk kan man af hensyn til grundloven dog ikke afskaffe værnepligten, men kun suspendere den).

En afvikling af værnepligten er for øvrigt endnu et led i at sikre ligestilling for både mænd og kvinder. Det er ganske enkelt forfordeling og diskrimination af de unge mænd, der indkaldes til session. En mere fair tilgang ville være at indkalde kvinderne også – men kun i det omfang, at det overhovedet ville give mening at beholde værnepligten – hvad jeg ikke mener det er.

Postet on Borsen.dk on 09.12.2011

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.