Ligestilling: Konkrete og jordnære forslag udbedes, tak

Ligestilling: Konkrete og jordnære forslag udbedes, tak

Som udlandsdansker skimmer jeg tit de danske medier, og er altid særligt interesseret i hvad der rører sig i ligestillingsdebatten. Ofte er det ikke meget. Gang på gang handler klummer, blogindlæg og artikler om bestyrelseskvoter. Gab. Eller om ‘bløde kvindeværdier kontra hårde mandeværdier’. Dobbelt gab. Det er simpelthen et ‘wasted opportunity’ at forvise ligestillingsdebatten til hvorvidt man er for eller imod kvoter, eller endnu engang at bruge spalteplads på kvindelige dræbersnegle og blødsødne vatmænd.

Jeg vil gerne være med til at flytte diskussionen fra teoretiske debatter om hvis ‘skyld’ det er at så få kvinder når til tops karrieremæssigt, til at fokusere på konkrete initiativer, f.eks. samfundsstrukturer der kan gøre det nemmere for mænd og kvinder at kombinere karriere og familieliv. Eller virksomhedstiltag der kan være med til at sikre at flere kvinder når længere end mellemlederlaget.

Men jeg er optimist. Både her i USA og i Danmark byder nye, forfriskende, og yderst kompetente stemmer sig til i debatten. Som Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer for Facebook hvis medie tilstedeværelse for nylig kulminerede i et langt interview i The New Yorker. Sheryl Sandbergs TEDtalk er blevet set næsten 600,000 gange (find den på www.ted.com). I Danmark har jeg med stærk interesse fulgt Inge Berneke, headhunter hos Egon Zehnder International og forfatter til bogen ‘Kvinde, kend din karriere’.

Sheryl Sandberg fokuserer på det personlige niveau, og kommer med konkrete opfordringer til kvinder om at droppe den dårlige samvittighed, at finde en partner der gerne deler huslige og familiemæssige gøremål, og til at gå efter de store og udfordrende jobopgaver og projekter selvom man har planer om at få børn indenfor de næste par år.

Inge Berneke ser mere på hvad der kan gøres på samfunds- og virksomhedsniveau. F.eks. argumenterer hun for at virksomheder kan gøre mere for at udvikle deres mangfoldighedspolitik. Rent strukturelt understreger hun vigtigheden i at skabe en social infrastruktur hvor børnepasning er mere fleksibel og overskuelig, og hvor en del af barselsorloven er øremærket til mænd.

Disse nye stemmer bekræfter at man ikke behøver at være en yderfløjsstereotyp for at snakke om ligestilling, men at det er muligt at være en professionel, ambitiøs kvinde, der tages alvorligt af begge køn, og samtidig gøre sig gældende i ligestillingsdebatten. Ikke ved at brokke sig eller kritisere, men derimod ved sagligt og velargumenteret at komme med håndgribelige forslag til, hvordan vi får flere kvinder til tops. Jeg byder varmt velkommen til kvinder – og mænd – der vil være med til at flytte debatten og gøre den mere konkret.

Mette Mikkelsen

Female Navigators
www.femalenavigators.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.