Kvindelige vælgere afgør valget

Kvindelige vælgere afgør valget

I valgets sidste timer peger de seneste meningsmålinger og politiske analyser på at rød blok står til en kneben sejr. Men hvordan Danmarks politiske landskab reelt kommer til at se ud de næste 4 år afgøres af tvivlerne. De sidste dage af valgkampen har i høj grad drejet sig om denne centrale gruppe på ca. 15-20 procent som primært udgøres af kvindelige vælgere.

Pressens lighedstegn mellem tvivlere og kvindelige vælgere underbygges tit med, at kvinder vælger ud fra værdier og følelser, og da valgkampen har været karakteriseret af ”…fraværet af markante kvindelige politikere og fraværet af en imødekommende retorik..” (Michael Kristensen, Børsen, 14/9-2011), har blå blok traditionelt set ringe chancer.

Venstre, Konservative og Liberal Alliance ved at de ikke har kvindetække nok og har med en fælles kampagne “kvind dig op og tag et ansvar” tilbage i foråret forsøgt at få kvinderne i snak. Bag ordspillet på talemåden ”mand dig op” (ja, man kan undre sig…) er der fokus på emner som børn, sundhed, ældre og økonomisk ansvarlighed. Kampagnen burde ramme plet ifølge den svenske fremtidsforsker Arne Jernelöv, som fremhæver tryghed, børn, sundhed, ældre og miljøet som sikre kvinde magneter (”Amazonia – the future world where women rule”). Kampagnen lader dog ikke til at have haft den ønskede effekt.

Forklaringerne kan være mange, men et hæfter jeg mig ved i den såkaldte ”ud med økonomi og ind med følelser” debat; gruppen af tvivlerne/kvindelige vælgere sættes i bås som ikke-rationelle individer, der går mere op i form end indhold og alene lader deres værdier og følelser afgøre hvor krydset bliver sat i dag – hvis det sættes. Hvor er nuancerne? Er vi virkelig tilbage ved den forældede opfattelse af, at kvinder repræsenterer de bløde værdier og mænd de hårde?

Måske bunder tvivlen i at valget i høj grad er drevet af kortsigtede interesser og simplificerede enkeltsager. Hvor er det store billede – hvad er Danmarks rolle og muligheder i et internationalt perspektiv der egentlig er afgørende for hvad vi har at rutte med i andedammen?

Fakta er at flertallet af valgets vælgere pt. findes udenfor arbejdsmarkedet. Realiteten er at der skal arbejdes hårdt på at gøre det danske samfund konkurrencedygtigt, som indebærer at få kvalitetsniveauet til at hænge sammen med lønniveauet og skatteniveauet. Velstand er påkrævet før velfærd kan eksistere. Den rette balance skal findes uden at det går ud over samfundets svageste.

Det er bestemt ikke et nemt valg. Man skal tænke sig ekstra godt (og længe) om. Mit håb er at alle vælgere, kvinder og mænd, udfører deres demokratiske ret med udgangspunkt i det store billede.

God valggyser til alle tvivlere, ikke-tvivlere, følelsesdrevne mænd og rationelle kvinder!

Postet på Børsen.dk d. 15.9.11

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.