Udfordrer du din hverdag…

Udfordrer du din hverdag…

Da jeg for præcist et år siden meldte ud at jeg ville flytte til udlandet igen, blev jeg bl.a. mødt af spørgsmålet: Hvorfor? Hvad er det som er fedt ved at bo i udlandet? Efter adskillelige år i udlandet vil jeg påstå, at det er fordi at hverdagen er noget andet. For mig afspejler det samfund som man bor i hvad der er normen, og dermed bliver hverdag. Det er på ingen måde fordi der er noget galt med hverdagen i Danmark, men livet er langt og mulighederne mange, hvorfor så ikke også opleve hvad som er hverdag i andre lande?

Da jeg boede i Tyskland var det almindeligt at Mor gik hjemme, at vi havde en lækker bil, drak Schörle og så ”Wetten Dass”. På Bahrain var det normalt at vi boede i en ”compound” med swimmingpool, mødtes til ”Dansker fester”, havde en båd (klaustrofobisk lille ø) og at man havde tøj på som dækkede knæ og skuldre. ”Normal” eller hverdag blev og bliver ikke defineret af hvor jeg oprindeligt kommer fra, men af samfundet og kulturen jeg bor i.

Men tilbage til London. Min kæreste og mig ville gerne til London, fordi mulighederne jobmæssigt virkede bedre. Derudover var jeg nok lidt arbejdsskadet fra opvæksten, og havde brug for at forudsigeligheden af min hverdag blev sat lidt på prøve.

Jeg er i øjeblikket på et stadie i mit liv hvor jeg fokuserer meget på min karriere. Sagt på en anden måde lever jeg for at arbejde, frem for at arbejde for at leve. Og vil man arbejde, så er London det rigtige sted. Her er det normalt at bruge ca.1-1½ timer på transport til og fra arbejde, for derefter at spendere 50-60 timer om ugen (hvis ikke mere).

Det er ikke fordi den ene livsstil er bedre end den anden, eller at min nuværende livsstil er en, jeg vil have resten af livet. Men det er spændende, at i alle de lande jeg har boet i har man prioriteret sit liv og dermed sin hverdag forskelligt.

Jeg synes det er fedt at rejse rundt og få sat spørgsmålstegn og samtidig inspiration til hvordan jeg skal leve mit liv. Mest af alt fordi du har færre forventninger og forudsætninger.

Sat på spidsen ville jeg gerne være fri for forudsætningen og forventningen til den dagligdag jeg lever. Jeg synes det er sundt at udfordre sig selv og få sat måden man gør ting på i perspektiv, hvornår har du sidst udfordret din hverdag?

Kommentarer? Gerne på: mt@femalenavigators.com

Michelle Holmboe Thorsen
FEMALE NAVIGATORS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.