Fremtidens innovative ledelsesmindset…

Fremtidens innovative ledelsesmindset…

Mens valgkampagnernes mange løfter og bud på tiltag til fremtidens Danmark suser om ørene, deltog jeg i tirsdags ved en rigtig interessant konference, som bl.a. satte den politiske agenda i perspektiv.

I denne uge mødtes nemlig erhvervsledere, vækstiværksættere og politikere på Docken, hvor Leaderlab kickstartede deres nye internationale konferencekoncept kaldet Rebuild21 – en konference, hvis formål er at facilitere innovation og fremme nye løsninger for det 21 århundredes virksomheder og organisationer. Der var mange inspirerende talere heriblandt fra Lego, Novozymes, IDEO, Roskilde Festival, samt politikere som Lykke Friis, Ida Auken og Margrethe Vestager.

Interessen for fremtidens innovation er stærkt tiltagende. Frem for traditionel envejs-konference var Rebuild21 organiseret som en workcamp, hvor der mellem de klassiske oplæg fra erhvervsledere, vækstiværksættere og politikere også var inkluderet 22 break-out sessions, som var faciliteret af bl.a. The Social Business Company, Katvig, WEMIND, Changethegame, Mandag Morgen og mange flere. Jeg deltog i en break-out session, som var bredt repræsenteret af større virksomheder og iværksættere, hvor der blev diskuteret det ledelsesmæssige mindset, der kræves af fremtidens ledere. Den klassiske lederrolle, hvor profit, kontrol og topstyring har været dominerende, erstattes med en radikalt anderledes måde at lede og organisere på. Innovation fordrer et ledelsesmindset, der tør bryde med gængse tanke- og handlemønstre, for at tænke i nye forretningsstrukturer og modeller. Dette i forhold til alle interessenter involveret i virksomheden, det være sig medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder etc.

Det betyder dermed også at et innovativt ledelsesmindset bl.a. handler om at se nye muligheder og løsninger på nogle af de globale udfordringer, som mange virksomheder har skrevet under på at løse via UN Global Compact. Det kræver altså et ledelsesmindset, som tænker innovativt i løsninger og muligheder. Her kan vi hente inspiration fra erhvervspsykologien, som inden for de seneste års videnskabelige forskning inden for positiv psykologi, har betydet stigende anvendelse i virksomheder – både hos medarbejdere og ledere. At den videnskabelige forskning, samt erhvervsmæssige interesse for positiv psykologi er steget, kan blandt andet ses på interessen for den nyligt afholdte verdenskongres for Positiv psykologi i Philadelphia, USA. Her deltog fremtrædende forskere og erhvervsfolk bl.a. Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Fredrickson, Martin Seligman, samt Hans Henrik Knoop. Positiv psykologi bidrager med værktøjer og redskaber til ganske enkelt at tænke mere konstruktivt og løsningsorienteret, hvorfor ledere i dag har rigtig gode muligheder for at tilegne sig værktøjer så deres organisation og kultur udvikler sig på baggrund af styrker og et positivt ønske om forandring.

Og udviklingen inden for innovativ ledelse er allerede rigtig godt i gang. Det viser en undersøgelse fra Lederne.dk, som baserer sig på 1.334 respondenter, bestående af 83% ledere ansat i det private, hvoraf 74% var mænd og 26% kvinder, som viste at 68% inden for de sidste 3 år har ændret på ledelsesmæssige strukturer for at optimere innovation. Dette resultat fremhæver at innovation faktisk står forholdsvis højt på virksomhedernes dagsorden og således har betydning for virksomhedens organisering. 23 procent af respondenterne svarer dertil, at mere end 50 procent af deres arbejdstid drejer sig om innovation. Ikke dårligt.

Det 21. århundrede fordrer nemlig innovative løsninger på bæredygtige forretningsstrategier, som indeholder sociale, miljømæssige og økonomisk værdiskabelse i forhold til at skabe bæredygtig vækst. Det er ifølge Tania Ellis, stifter af The Social Business Company, en udvikling, som er drevet oppefra og ned af nogle af verdens største virksomheder – og bottom-up fra iværksættere, der skaber socialøkonomisk vækst.

Dette er allerede højt på den internationale agenda, hvor nedtællingen til United Nations Conference on Sustainable Development allerede i gang. 275 days left. Konferencen afholdes i Rio de Janeiro i Brasilien i 2012, hvor fremtidens internationale bæredygtige virksomheder vil komme på agendaen – dog i en helt anden kaliber end vi så det på Docken i denne uge:

“Rio+20 will set the sustainability agenda for the next decade (…) Business everywhere must answer the call to create a sustainable future based on a low-carbon economy – green jobs, renewable energy and energy efficiency – and global markets that can deliver benefits for all”.

For nogle af os er det ganske klart at hvis Danmark skal følge med og stadig være konkurrencedygtige på det globale marked, så nytter det ikke at vi spilder tiden på en valgkampagne fyldt med mudderkastning og snævert nationalt fokus på at gøre livet nemmere for boligejere, samt skattelettelser. For slet ikke at nævne det faktum at en tidligere Vild med Dans – vinder er i gang med at erobre plads i Folketinget. Det giver ingen mening.

Vi har altså brug for at få flere internationale perspektiver på agendaen og vi har brug for ledere, der stiller skarpt fokus på innovative løsninger, der skaber positiv forandring set i et globalt og bæredygtigt perspektiv.

Um Schnell, tak!

Ida Winberg Hemmingsen
FEMALE NAVIGATORS

E: ih@femalenavigators.com

(Postet på Børsen.dk 2.9.11)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.