Hvor Harvard MBAs bliver til soccer moms

Hvor Harvard MBAs bliver til soccer moms

Det er ikke ofte at offentlige strukturer roses til skyerne. Og det er endda diplomatisk sagt. Men jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at hive de danske barsels- og børnepasningssystemer frem i rampelyset og give dem en gedigen omgang ros. Som en dansker der i snart tre år har arbejdet i USA chokeres jeg ofte over hvor ringe muligheder amerikanske kvinder – og mænd – har for at kombinere arbejde og familieliv sammenlignet med danskere.

I USA er der en enorm mangel på offentlige strukturer som gør det muligt for begge forældre at arbejde. Ikke nødvendigvis at “gøre karriere”, men at have en helt almindelig, 37-timers arbejdsuge. Her studeres og granskes “den skandinaviske model” – betalt barsel, offentlig dagpleje/børnehave, og barsel til fædre – meget nøje. Et system som (i hvert fald i høj grad) giver kvinder lige muligheder for at arbejde, og mænd lige muligheder for at bruge tid sammen med deres børn.

Når jeg fortæller kollegaer og bekendte at i Danmark kan både far og mor holde 52 ugers barsel med dagpenge, trækker de på smilebåndene over dette eksotiske og halvsocialistiske forældrenirvana, hvor farmand henter ungerne klokken tre og triller dem hjem i Christianiacyklen.

Sammenlign dét med et system hvor betalt barsel er en by i Sverige: Kun 8 procent af virksomheder i USA tilbyder medarbejderne (for det meste kvinder) betalt barsel. Da en af mine bekendte blev mor for et år siden havde hun ret til 14 dages barsel. De næste tre måneder måtte hun lade sig langtidssygemelde – uden løn. I sidste ende sagde hendes mand – som tjente mindre end hende – sit job op, da dét var billigere end at betale for den dyre, private børnepasning.

I USA er problemet ikke kun en mangel på strukturer, men en helt anden opfattelse og diskurs omkring arbejdende mødre. Folk griner lidt halvbekymret når jeg fortæller at min mor – en sygeplejerske – var tilbage på jobbet da jeg var 3 måneder gammel. For det kan man (læs: mødre) da ikke gøre mod barnet. På trods af at mange amerikanere holder den skandinaviske model op som et lysende eksempel, ses der ofte skævt til arbejdende spæd- og småbørnmødre, og “soccer mom” idealet lever i bedste velgående.

Her tales der ikke så meget om fleksibilitet og offentlige pasningsmuligheder som der tales om ”the mommy track” – en karrierevej for kvinder, der fravælger forfremmelser og lønforhøjelser for i stedet at blive del- eller fuldtids SAHMs – stay-at-home-moms. Sjovt nok er der ingen der snakker om ”daddy tracks”.

Et studie foretaget af Berkeley Haas School of Business ved University of California (http://bit.ly/lYGAmN) viser at knap en tredjedel af de kvinder der tog en Harvard MBA i de tidlige 90’ere idag har fravalgt karrieren til fordel for at blive hjemmegående husmødre. Som dansker kan jeg ikke lade være med at undre mig over om disse kvinder – der har betalt en halv million kroner for deres uddannelser – måske var blevet på arbejdsmarkedet hvis der var noget som hed skolefritidsordning og offentlig dagpleje?

Nothing’s perfect, heller ikke den danske model (se eksemplvis Sarah-Alice Skade-Rasmussens tidligere blogindlæg ”Barn nr 2 for Europas fremtid?”). Selvom Danmark har en af de mest fleksible barselsordninger i verden tegner mænd sig stadig kun for godt 6 procent af den samlede orlov, og mange mænd i den private sektor er ikke omfattede af overenskomster som giver ret til fuld løn under barsel.

Dette indlæg skal ses som en ros til det (uperfekte) danske system. Jeg mener helt sikkert at der er plads til debat og fornyelse. Men jeg vil gerne give et skulderklap til de strukuturer der i Danmark gør det muligt for mødre at arbejde og for fædre at bruge tid sammen med deres børn. Det er et unikt system, som ikke findes på denne side af Atlanten. Jeg mener ikke at alle danske forældre bør tage 52 ugers barsel eller at staten nødvendigvis skal diktere hvordan forældre internt fordeler deres barsel. Hvad du som forælder gør med din barsel bør være dit eget valg. Vær glad for at du har et.

På vegne af Female Navigators,

Mette Mikkelsen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.