Dit netværk er en del af din markedsværdi

Dit netværk er en del af din markedsværdi

Posted på Børsen 12.05.2011

For nogle uger siden deltog jeg i et arrangement, hvor netværk var på programmet. Da jeg er af den generation, der er opflasket med, at man skal netværke sig frem her i livet, mødte jeg ikke op med forventninger om, at jeg ville lære noget nyt. Jeg gik alligevel hjem med lidt at tænke over og med spørgsmålet i hovedet; giver mit netværk et retvisende udtryk for min markedsværdi?

Undersøgelser, blandt andet fra Dansk Industri, viser at netværks aktiviteter ofte er en afgørende kilde til ny viden og indsigt i nye markeds trends samt øget engagement og performance hos den enkelte medarbejder. En højere performance er lig med værdi på bundlinjen. Derfor bør medarbejdere opfordres til at netværke i deres arbejdstid. Det kan oftest være svært at få tid til at pleje professionelle netværksrelationer i en travl hverdag, især hvis det ikke er en eksplicit del af jobbeskrivelsen. Det er min tese, at vi netværker for lidt på jobbet, og det er en skam, både for os selv og for virksomheden. I langt de fleste tilfælde kan en opgave løses hurtigere ved brug af netværk på tværs af virksomheden eller relationer udenfor virksomheden, end ved selv at gå til tasterne.

Som leder er netværks aktiviteter i den grad blevet en accepteret og nødvendig disciplin til at sikre, at virksomheden har adgang til vigtige interessenter, der er med til at forme markedsbetingelserne. Det er ikke mange år siden at Mark Hunter, professor på INSEAD, slog fast at ”En leder, som ikke gider netværke, er dømt til at fejle. Hans fiasko er uomtvistelig” (Harvard Business Review, 2007). Netværk handler altså ikke længere kun om aktivt brug det i sin personlige karriere, men skal også være en kompetence, der tilfører virksomheden merværdi via medarbejderens daglige arbejdsindsats.

Hvad enten om der er tale om at netværke med fokus på egen karriere eller på at performe bedre på jobbet, så er det de samme hovedprincipper, der gør sig gældende for om du er en succesfuld netværker. Lad os kort vende den største misforståelse af alle om hvad networking handler om. For nogen betyder det at netværke at gå ind i et rum med en masse andre mennesker og dele visitkort ud. Vi har alle stødt på disse, ofte irriterende typer, som man typisk prøver at undgå. Disse mennesker er ikke blevet introduceret til ’pay it forward’ begrebet. Bag begrebet ligger filosofien, at man altid skal starte med at gøre en person i sit netværk en tjeneste ud fra den betragtning, at den gode gerning altid betaler sig tilbage med forøget kraft.

Som Mette Mikkelsen påpegede i et tidligere VIP blogindlæg (’Smid danskheden væk og netværk dig til et job’), så kunne danskere lære noget af amerikanerne, som storsindede deler ud af kontakter og idéer, og virkelig efterlever princippet ’pay it forward’ i deres tilgang til at netværke. Når man har efterlevet ’network by giving’ og delt ud af de gode gerninger og tjenester, kan man gå mere over i ’network by purpose’ grøften og bruge sine netværksrelationer med et bevidst formål for øje. Det kræver stor respekt for relationen og konstant øje for balancen mellem at give og tage fra sit netværk.

Til mit netværksarrangement blev der spurgt, hvor mange der var havnet i deres nuværende stilling igennem netværks relationer. Ved simpel håndsoprækning viste det sig, at over halvdelen af forsamlingen, på cirka 70 mennesker mellem 25-35 år, havde erhvervet deres nuværende job igennem netværk. Omend langtfra andet end en simpel stikprøve indikerer denne rundspørge alligevel, at dine netværksegenskaber også er afgørende, selvom du kun lige er i starten af din karriere.

Jeg selv er ingen undtagelse; jeg har fået hver og ét af de jobs, jeg indtil nu har haft, igennem mit netværk. Det er dog først de senere år jeg virkelig har gransket mit netværk og gjort mig tanker om, hvordan jeg sikrer, at mit netværk kan bringe mig videre i mit fremtidige karriereforløb. Det lyder som en simpel og måske unødvendig øvelse, men det er vigtigt at kortlægge din omgangskreds på kompetenceniveau, så du altid ved, hvem du kan ringe til, hvis du har behov for hjælp til en given problemstilling. Som ung og ny i karriereræset er der nok at holde styr på med at forstå organisationen, det politiske spil og hvordan man kan bidrage til virksomhedens mål og vækst. Ifølge Martin Thorborg (medstifter af bl.a. jubii.dk) skulle tidsinvesteringen alligevel være en rigtig god idé – også selvom du befinder dig tidligt i din karriere: ”Står du som ung og gerne vil nå langt i din karriere, kan jeg kun anbefale, at du bevidst bruger dit netværk til at forbedre din position. Det gælder om at blive bevidst om sit mål. Hvor vil du gerne positionere dig? Du skal forberede dig på, at det tager lang, lang tid … som at skubbe en lastvogn i gang, men når den først er i acceleration, så skal der rigtig meget – og en meget, meget dum adfærd til at stoppe den igen” (fra netværks bogen ’Løven og Margueritruten’).

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg fremadrettet vil investere mere tid og flere ressourcer i at aktivere og pleje mit netværk – både i arbejdstiden og i fritiden – så jeg er parat til at besvare det spørgsmål som min fremtidige arbejdsgiver højest sandsynligt vil stille mig, nemlig: ”hvordan ser dit netværk ud?”. Dit netværk er nemlig i stigende grad et udtryk for din samlede markedsværdi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.