Globale kompetencer er blevet obligatoriske på CV’et

Globale kompetencer er blevet obligatoriske på CV’et

Vi taler meget om dem, tager kurser om dem og kører os selv i stilling til bedst muligt, at kunne udvikle dem. ”Globale kompetencer” eller evnen til at være konkurrencedygtige i en global verden der konstant bliver mindre er blevet vigtig at besidde. At tænke internationalt er ét af de 10 vigtigste ledelsesværktøjer anno 2011 mener toppen af dansk erhvervsliv i en ny bog af Niels Lunde (100 topcheferguide til dansk erhvervsliv). Men hvad er globale kompetencer egentlig for en størrelse? Ofte bliver det beskrevet som personlige egenskaber så som evnen til at samarbejde på tværs af nationaliteter, interkulturelle kompetencer, fleksibilitet og forandringsparathed.

Stadig flere kandidater, både igennem uddannelsesforløb og i løbet af deres karriere, går aktivt efter at få mulighed for at arbejde i udlandet på vej op af karrierestigen. Jeg er en af dem der igennem mit uddannelsesforløb har forberedt mig på en karriere i et internationalt miljø. Min uddannelse foregik på engelsk med stort fokus på vækstmarkederne. Hver tredje af mine medstuderende var af anden nationalitet end dansk. Jeg tog på udvekslingsophold på udenlandske universiteter og var meget opmærksom på, at være opdateret på hvad der skete indenfor forretningsverden i et internationalt perspektiv. Herved forberedte jeg mig bedst muligt på at være klædt på til at kunne gå så professionelt som muligt til opgaven i en multinational virksomhed, bestående af profiler på tværs af etnicitet, uddannelse, nationalitet og køn, gerne uden for Danmark.

Efter nu at være hjemvendt fra en stilling i udlandet har jeg dog stadigvæk svært ved at præcisere hvilke unikke færdigheder jeg rent faktisk tager med mig videre og tilbyder min danske arbejdsplads, udover at have rykket på mine personlige egenskaber så som tolerance, tålmodighed, mit verdenssyn og min selvindsigt. Giver det i sig selv bonus på CV’et? Det mener jeg ikke. Det forventes allerede.

At tilegne sig viden og praktisk erfaring med hvad der rør sig indenfor sit faglige felt på internationalt niveau er ikke længere kun forbeholdt dem der proaktivt opsøger det. Forandrings villighed, øje for hvordan fremmede kulturer smitter af på forretningsgange eller indsigt i det næste store vækstmarked er blevet obligatoriske discipliner. Det kan dog være svært præcist at sætte fingeren på hvad man rent fagligt får med hjem fra sin erhvervserfaring i udlandet eller fra at arbejde i et internationalt arbejdsmiljø (ud over progressiv personlig udvikling). Det er nemlig først når man evner at få sin faglighed i spil i en omskiftelig verden og resultater herpå dokumenteret, at de globale kompetencer bliver omsat til håndgribelige og reelle kompetencer.

Fra virksomhedens synspunkt handler globalt udsyn blandt andet om at have den bedste menneskelige kapital til rådighed, uafhængig af etnicitet, nationalitet, uddannelse, alder og køn. Hvis man som virksomhed vil spille med hvor de økonomiske muligheder er størst, oftest i markeder hvor spillereglerne er anderledes og ‘license to operate’ krav ukendte, kræver det oftest at organisationen besidder en forandringsparathed i topklasse og evner at integrere medarbejdere der kender spillets regler i virksomhedens kerne funktioner.

Her er tale om mangfoldighedsbegrebet i bred forstand. Det bliver gang på gang bevist at mangfoldighed inden for køn, etnicitet, alder, nationalitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft og vækst muligheder. Mangfoldighed skaber innovation og innovation er blevet et af Danmarks vigtigste konkurrenceparametre. Men bliver kravet om en mangfoldig medarbejdersammensætning afspejlet i dansk erhvervsliv eller er det stadigvæk kun fine management flosker?

Hvis vi skærer ind til benet må globalt udsyn basalt set handle om at arbejde strategisk med mangfoldighed, at få adgang til de bedste hjerner lige meget hvor i verden de er, udnyttelse af talentmasse, skabe innovative løsninger ved at arbejde på tværs af faglige kompetencer og landegrænser, og ikke om politisk korrekthed eller klichér. Globalt udsyn og erfaring er ikke en kompetence i sig selv men skal klart være et ledelsesprincip som danske ledere efterlever ved at sammensætte globale teams og ved at tillade forskelligehed og fysisk afstand medarbejere imellem. Ellers bliver det netop kun en floskel som vi dyrker siddende i Danmark og kiggende ud.

Postet on Borsen.dk on 14.03.2011

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.