Medarbejderes viden indenfor sociale sites gør en virksomhed til ”Vinder”

Medarbejderes viden indenfor sociale sites gør en virksomhed til ”Vinder”

Den 4 Februar 2011 skrev VIP blogger Lars Sander Matjeka om David Meerman Scott’s bog ”Real-Time Marketing & PR” (Titel på blog \”Vinder eller Taber\”). Han opfordrede til debat om bogens emne ”real-time” kommunikation. Bogens forfatter mente at såfremt en virksomhed var god til ”real-time” kommunikation ville det resultere i en ”vinder” virksomhed. Lars Sander Matjeka mente ikke det var så lige til, men at der var langt flere aspekter der skulle vurderes og lagde med en lang række spørgsmål op til debat. Jeg griber bolden og holder gang i debatten, dog vælger jeg mest at se på medarbejder aspektet og hvad jeg mener der skal til for at en virksomhed positivt får gavn af ”real-time” kommunikation. Det skal lige nævnes at jeg ikke har læst bogen, men blot forholder mig til Lars Sander Matjeka’s blog.

For at virksomheder kan blive gode til ”real-time” kommunikation kræver det at medarbejderne er det. Dette fordre at medarbejderne er interesseret i og på eget initiativ er aktive på såkaldte ”Sociale sites”. Dette er ikke en ”opgave” man kan pådutte medarbejderne. På sociale sites kræver det, at man er åben overfor at fortælle om sig selv og sine holdninger, og det er ikke alle der har lyst til det.

Men hvad menes egentligt med ”real-time” kommunikation? Ovenstående bogs forfatter refererer til sociale sites så som Twitter hvor kommunikationen sker lige her og nu. Det er såvidt jeg har forstået også Facebook, LinkedIn, Foursquare og andre sociale sites som bliver brugt til at holde sig opdateret om venner, kollegaer eller bekendtskabers gøren og laden.

Et efterhånden kendt eksempel på ”real-time” kommunikation er historien om Dave Carroll. Historien kort fortalt handler om at Dave Carroll fik ødelagt hans Taylor guitar hos United Airlines på vej på tour til Nebraska. Guitaren blev ødelagt fordi United Airlines medarbejderne ikke var påpasselige da de aflæssede flyet, og uagtet dette fik han ikke guitaren erstattet. Det skrev han 3 sange om og uploadede dem på YouTube. Den første blev et kæmpe hit og han fik derigennem mange sympatisører, som resulterede i et negativt syn på United Airlines. I dette eksempel kan man sige at United Airlines ikke var hurtige nok til at ”svare på tiltale” i sangen og deres mangelen på respons havde en negativ indvirkning på deres image. Samtidig var andre firmaer hurtige til at svare eller rettere sagt sympatisere. I dette tilfælde var det Taylor guitars producenten som tilbød to gratis guitarer samt udstyr til produktionen af de efterfølgende to sange/film til Youtube. Dette var naturligvis postivt for Taylor guitars som hoppede med på vognen, da det uden tvivl har givet dem positiv PR og nok også et ekstra salg eller to. Der var derfor både postive og negative ting som kunne udledes af denne ”real-time” kommunikation som Dave Carroll uploadede, og dette ville højst sandsynligt kunne ske for de fleste virksomheder på den ene eller anden måde- dermed berører det alle. Sagt på en anden måde er det vigtigt at alle medarbejdere forstår påvirkningen af ”real-time” kommunikation.

En af eksperterne indenfor området er Redaktionel Udviklingschef hos Berlingske Media, Pernille Tranberg. Female Navigators havde for nogle måneder siden fornøjelsen af at have Pernille Tranberg som gæsteforelæser og man kan roligt sige vi blev opdateret. Pernille Tranberg gav os et indblik i en verden som mange af os ikke var tilstede i – ”real-time” kommunikations verdenen. Og blandt de sociale sites som klart stod ud var Twitter. På Twitter er kommunikationen her og nu hvis man vil have en god deal, eller være med på det nyeste sladder eller gavnlig information. Kort sagt ”real-time” kommunikation!

Så hvad kræver det at være med på Twitter? Personligt er jeg ikke nået til Twitter, men er med på de fleste andre sociale sites. Men ifølge Pernille Tranberg og bogens forfatter er det der vi skal være. Derfor mener jeg som nævnt ovenfor, at for at jeg kan spotte gavnlig ”real-time” kommunikation for min arbejdsgiver (virksomhed) skal jeg først være afklaret med det personligt. Set med virksomhedens øjne kunne man se det at medarbejderne er personligt familiære med Twitter (”real-time” kommunikation) som en potentiel værdi øgning af medarbejderen og i sidste ende virksomheden. Meget lig alle andre værdier en medarbejder bringer med sig. Dermed er dette lige så meget en opsang til mig selv om at komme med på bølgen.

Personligt mener jeg ikke at jeg er meget langt fra bølgen idet jeg for nylig har anskaffet mig en smartphone, som gør det nemmere for mig at være med i ”real-time” kommunikationen. Med en smartphone får jeg de mange updates fra aviser og sociale sites som gør, at jeg kan følge med i hvad der sker både privat og generelt i verden. Og mit næste skridt for at være helt med, er hermed at være med på Twitter! Forhåbentligt kan jeg derigennem blive en vinder i kommunikation og dermed også gøre den virksomhed jeg arbejder for til det!

Men så kommer spørgsmålet fra Lars Sander Matjeka: ”Flyder grænserne mellem job og privatliv sammen på denne måde?” Det tror jeg det til dels det gør, men det behøver forhåbentligt ikke at blive sagt at medarbejderne selvfølgelig ikke skal tjekke Facebook, LinkedIn eller Twitter for egen fornøjelses skyld (se venners opdateringer, etc), men fordi det kan give informationer som gavner virksomheden.

Men hvad så med de medarbejdere som måske ikke privat har lyst til at købe en smartphone eller som bare ikke er hoppet med på den digitale bølge af sociale sites og smartphones? Mit forslag er at virksomheden giver alle medarbejdere adgang til en smartphone. Mit bud er måske dyrt, men jeg tror det kan gavne virksomheden på flere områder end man umiddelbart tror. Med en smartphone kommer opdateringerne i ”real-time”. På denne måde planter man selv lysten til at vide mere og tilegne sig viden på et nyt og u-udforsket område. Forhåbentligt gør det medarbejderne bedre til at kunne finde de rette informationer, reagere hurtigere på dem, og sikre en konkurrence dygtig position. Jeg tror ikke nødvendigvis dette er den endegyldige løsning, men det er et skridt på vejen. Der vil altid være medarbejdere som vil se en større fordel i det end andre, men så længe alle taler det samme sprog og forstår helheden og hvilken konsekvens kommunikationen kan have, så har man en fælles base. Om en ”real-time” kommunikations base er nok til at få virksomhederne med i klubben af ”vindere” vides ikke, men…….

http://borsen.dk/blogs/alle_blogs/vis_blog/7340053/1191/medarbejderes-viden-indenfor-sociale-sites-goer-en-virksomhed-til-vinder.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.