”Hvornår skal du have børn?”: Det forbudte interviewspørgsmål

”Hvornår skal du have børn?”: Det forbudte interviewspørgsmål

I USA, hvor jeg p.t. er bosiddende, er der på arbejdspladsen overraskende (for en dansker) stor fokus på politisk korrekthed – ”political correctness” som det hedder her, eller i slang ”P.C.”. F.eks. er det ikke ”P.C.” at sige ”Merry Christmas” til sine kollegaer, og dermed riksere at fornærme ikke-kristne. Det er simpelthen ikke ”kosher”.

Det kan man godt grine af som dansker – men vi lever også i et utroligt homogent samfund, hvor det er mere sjældent at arbejde tæt sammen med folk med forskellige kulturelle, religiøse og nationale baggrunde hver dag.

Man kan dog drage visse paralleller til Danmark, hvor vi også har emner som det ikke er ”P.C.” – eller ligefrem ulovligt – at spørge ind til i arbejdssamhænge, f.eks. til jobsamtaler. Her tænker jeg på spørgsmålet ”Hvornår skal du have børn?”.

En hurtig, umetodisk rundspørge blandt min bredere venindeflok (mange nyuddannede, flestedelen med en kandidatgrad, alle i den fødedygtige alder) viser, at i hvert fald 10-15 procent blev stillet spørgsmålet til deres første jobsamtale efter universitet.

Man kan sige, at disse kvinder som protest simpelthen kunne fravælge disse virksomheder som fremtidig arbejdsplads, men realiteten er desværre en anden. Det kan enhver der har læst jobannoncernes snævre og triste udbud nikke genkendende til. Især for nyuddannede.

Andre interessante betragtninger fra min rundspørge var bl.a. en bekendt, som havde oplevet at man under en fyringsrunde i overvejende grad valgte at holde på mænd fremfor kvinder i den fødedygtige alder. En anden måtte lægge øre til, hvor dyrt det var for virksomheden at hun skulle på barsel. Mange kvinder i en andens bekendtskabskreds i alderen 28-32 var ansat i midlertidige kontrakter hvorimod mænd i samme aldersgruppe var fastansatte. Én af kvinderne der til sin jobsamtale var blevet spurgt direkte, om hun planlagde at få børn inden for den nære fremtid havde løjet og sagt nej.

Det skal dog pointeres, at størstedelen af de adspurgte understregede hvor professionelt deres jobsamtaler forløb, og hvor lidt deres (kvindlige og mandlige) chefer blandede sig i deres nuværende og fremtidige familieforhold.

Selvom den ekstreme ”political correctness” i USA kan virke fjollet for en dansker, er der en rigtig god grund til at tendensen er så udbredt herovre, især på arbejdspladser: Den fungerer (for det meste). Måske der skal indføres lidt mere ”P.C.” til danske jobinterview når en ung kvinde er til samtale?

Jeg vil lade dette indlæg være en opfordring til alle arbejdsgivere: I sidder p.t. i en meget stærk forhandlingsposition; det gør den nyuddannede, 27-årige kvinde overfor dig ikke. Forvrid ikke din magtbalance yderligere ved at stille hende et spørsgmål som du aldrig ville have stillet en mand.

Indlæg postet på Borsen.dk 20.01.2011

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.