Hverdagsmod anno 2011

Hverdagsmod anno 2011

Is it worth it? Altså jo, tanken strejfer mig, når jeg kan høre og mærke sneen knitrer under fødderne og kulden bide i huden. Det er minus 9 grader, der er lige faldet nyt sne i nat og morgensolen er stået op nord for København. Solstrålerne rammer Øresund, hvis indhold i dag nærmere kan betegnes som slush ice end havvand. Netop i dag er dagen, hvor jeg har overvundet min hidtil koldeste udfordring i min første sæson, som medlem i den eksklusive klub for vinterbadere!

Vinterbadning giver et kick og en velværefølelse udover det sædvanlige! Samtidig er det, at overvinde sig selv gang på gang, noget man bliver lidt afhængig af. Dette underbygges bl.a. af undersøgelser af vinterbadningens positive effekter og høje endorfinproduktion, samt det faktum at flere og flere tilslutter sig vinterbadeklubber som vores, hvor folk står i kø for at blive optaget som medlem, når der årligt lukkes nye ind.

- Men det er en disciplin, der kræver hverdagsmod – hver gang!

At tage personligt lederskab
En anden form for hverdagsmod handler om, at tage personligt lederskab i forhold til karriereønsker og ambitioner. Forrige lørdag havde vi vores halvårlige interne workshop i Female Navigators, hvor vi mødtes på tværs af landegrænser til et tæt pakket heldagsprogram. Vores styregruppe er bosiddende i hhv. New York, London, Dublin, Johannesburg og København, og når vi mødes opdaterer vi bl.a. hinanden i forhold til, hvor vi er henne i vores karriere, samt hvor vi er på vej hen. Vi har fulgt hinanden som studerende til nu, hvor de fleste af os er færdiguddannede og sidder i hhv. faste stillinger i større internationale virksomheder og har startet selvstændige virksomheder.

I Female Navigators er vi meget forskellige, hvad angår meninger og holdninger – men en ting som jeg vil påstå vi har til fælles er, at vi tager personligt lederskab for vores karriere hver især – dette blandt andet gennem hverdagsmod. Et værdifuldt udbytte ved at konstituere sig i netværk med ligesindede er at blive inspireret af de resultater, der skabes individuelt hos hvert enkelt medlem bl.a. på karrierefronten. Det er resultater af forandringer, der har krævet hverdagsmod. Hverdagsmod defineres bl.a. ud fra: ærlighed, risikovillighed, tålmodighed og fleksibilitet (Kilde: Anja Vintov, forfatter, udviklingskonsulent og personlig rådgiver for danske og internationale ledere).

Hverdagsmod kan eksempelvis bestå i at udvise handlekraft i forhold til ambitioner om en international karriere. Ærlighed i forhold til at være målrettet efter den stilling man ønsker internt i virksomheden. At være fleksibel og risikovillig til at flytte til udlandet eller starte virksomhed og ikke mindst tålmodig i arbejdet med konstant at skabe vækstbetingelser og forandring. Kort sagt handler hverdagsmod om at gå efter det man vil, både i forhold til karriereønsker og ambitioner, men også i livet generelt.

Så min opfordring lyder på at komme i gang med at træne et hverdagsmodigt mindset: Vær villig til at løbe en risiko for at få hvad du vil have, dyrk dit talent, slip de dårlige undskyldninger – gør noget i stedet og skift attitude, når du oplever modstand. Og sidst men ikke mindst: Plant et frø og lær at vente på resultaterne! Personligt lederskab kan også ses som en disciplin, der kræver hverdagsmod – hver dag.

Fremtidens leder har et globalt og hverdagsmodigt mindset
Hverdagsmod kan ligeledes handle om at forandre samfunds – og virksomhedskulturer, der er forbundet med ledelse i dansk erhvervsliv. I oktober måned uddelte WoW Executive Network Karriereprisen 2010, hvor bl.a. Bente Overgaard, koncernchef i Nykredit, holdt et oplæg, hvor hun definerede kriterier for fremtidens ledelse. Disse består blandt andet af et globalt udsyn, samt at være indstillet på konstante forandringer. Ligeledes lagde Pia Fuglsang, redaktør på Berlingske Nyhedsmagasin, ud med en karakteristik, der tog afsæt i de toplederinterviews, som magasinet har bragt de seneste 10 år, hvor hun bl.a. konkluderede at det er et globalt mindset, der er afgørende. Det er ikke første gang at kvindelige ledere diskuterer og definerer kriterier for fremtidens leder. Det er her hverdagsmod kommer ind i billedet.

Det er nemlig sådan at når fokus rettes på kvinder i ledelse i Dansk erhvervsliv, så er det statistisk set ikke det mest opmuntrende område at fokusere på. Derimod er det et område der er præget af heftig debat og modsatrettede meninger og holdninger, hvilket betyder at der er en udvikling i gang!

For nyligt blev det blandt andet endnu engang konkluderet at kønskvoter ikke er vejen frem, hvilket underbygges af en undersøgelse, som Rambøll/Analyse Danmark har foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten (kilde: Børsen.dk). Og i sidste uge bredte kønsdebatten sig også helt ind i børneværelserne, hvor to svenske debattører stillede spørgsmålstegn ved hvor LEGO-pigerne blev af. De mener blandt andet at LEGO bør kønskvotere, så der kommer flere kvindelige figurer, som også bliver repræsenteret blandt de typiske mandefag. Debatten går fra den ene yderlighed til den anden, hvilket er et udtryk for at der er en samfundsmæssig diskursændring i gang i forhold til både kønsdiversitet og den traditionelle danske topledelsesmodel, som Christel Skousen Thrane Protocol, omtaler (børsen.dk). Her opfordrer hun til en ny virksomhedskultur, der appellerer til at vi får de bedste mennesker på direktionsgangen uanset køn.

Hvorvidt kvinder fravælger chefstillingerne eller ej, handler nemlig ikke kun om arbejdstider, børnepasning og barsel, men er lige så vel styret af de socio-kulturelle faktorer, der konstruerer køn i danske virksomheder. Dette underbygges af en kulturanalytisk analyse i forhold til konstruktionen af køn i topledelse med udgangspunkt i Professor, dr. philos Dorte Marie Søndergaard og Lektor, ph.d. ved Pædagogisk Psykologi, DPU. De har forsket i en større dansk virksomhed, som havde ambitioner om at justere i sammensætningen af topledelsen, som i store træk bestod af hvide, etnisk danske mænd i en moden alder. Der var, både fra ledelsen og HR-afdelingens side, taget adskillige initiativer til ændringer. Virksomheden ønskede en anderledes måde at tænke på og tale om køn.

For at skabe konkrete ændringer i virksomhedskulturer mener jeg, at der i højere grad kræves et hverdagsmodigt mindset, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan ledelsesidealer konstitueres, samt hvilke handlinger og begreber, der knyttes til den succesfulde leder – og ikke mindst, hvad der sker i karrieremæssige konkurrencesituationer af særlige fremhævninger og underkommunikation omkring arbejdskapacitet og arbejdsstil. Denne tilgang kræver ærlighed, risikovillighed, fleksibilitet og ikke mindst tålmodighed. Hverdagsmod kan jo nærmest anskues som en disciplin for sig – og ja, it is worth it!

Herfra ønskes et rigtig godt nytår og et hverdagsmodigt 2011.

Indlæg postet på Borsen.dk 29.12.2010

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.