Procentregning

Procentregning

Lønforskel: Der er 18 % forskel i mellem danske mænd og kvinders løn. Dette betyder, at Danmark har større kønsbestemt ulighed på arbejdsmarkedet end f.eks. Frankrig, Spanien, Italien og de fleste ny EU-medlemslande (Europa-Kommissionen, 2007).

Bestyrelser: Blot 4 % af bestyrelsesmedlemmerne i danske, børsnoterede selskaber er kvinder. (DJØF).

Barsel: Samlet set var kvinder og mænds andel af den gennemsnitlige barselsorlovsperiode stort set uændret for børn født i henholdsvis 2003 og 2004. Mænd tegner sig for godt 6 % af den samlede orlov – kvinderne for 94 %. (Ligestillingsministeriet).

Ligestilling i den akademiske verden: I 2005 var andelen af kvindelige professorer 11,8 procent. Året efter var andelen stort set uændret – 11,9 %. Og at rekrutteringsgrundlaget er til stede, kan ikke betvivles, idet ca. en fjerdedel af lektorerne i 2005 var kvinder (DJØF).

Topledelse i Danmark: Andelen af kvindelige topledere steg fra 3,8 % i 2002 til 4,4 % i 2005, og andelen af mænd var dermed 95,6%. Andelen af tværgående direktører (niveauet lige under topledere) forblev uændret på 7 % kvinder og 93 % mænd (Ligestillingsministeriet).

Topledelse i Europa: I 2006 optog Europas kvinder 8,5 % af de 300 største europæiske virksomheders bestyrelsessæder. Det samlede tal fra den forrige undersøgelse i 2004 lå på 8,0%, dvs. en stigning på 0,5 % på to år. (Second Bi-annual European PWN Board Women Monitor, 2006, European Professional Women’s Network i samarbejde med Egon Zehnder International).

Topledelse på internationalt plan: Danmark ligger nr. 63 i verden når det gælder ligestilling på chefgangene. (World Economic Forums “Gender Gap Report 2007”).

Mette Mikkelsen

FEMALE NAVIGATORS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.