Personlig branding ifølge Rigmor Zobel Ravn

Personlig branding ifølge Rigmor Zobel Ravn

Rigmor har en cand. jur. fra Københavns Universitet og henholdsvis en YMP og IMP fra INSEAD. I en alder af 40 år har Rigmor adskillige chefposter bag sig. Hendes CV rummer blandt andet Underdirektør hos Codan Forsikring, Adm. Direktør i Rapp Collins/DDB og Director hos Deloitte Business Consulting. Herudover sidder Rigmor på 3 bestyrelsesposter i henholdsvis Compass, Integral A/S og RUC.

Rigmor Zobel lægger vægt på, at man ikke kan dele mænd og kvinder i to kategorier og derefter generalisere. Hendes argument er logisk og ikke synderlig nyskabende. Arbejdsmarkedet består af ca. 50% kvinder der er blevet skolet og har erfaring på lige fod med mænd, derfor burde der være både kvinder og mænd repræsenteret i de danske bestyrelser. Dette er desværre ikke tilfældet, der er alt for få kvinder som når bestyrelseslokalet. Rigmor Zobel mener forenklet sagt at kvinderne er for lidt ambitiøse og derfor ikke går efter bestyrelsesposter. Det handler om at skabe opmærksomhed om sig selv og sine kvalifikationer. Der eksisterer ingen jobopslag, du skal selv skabe muligheden, og gøre dit netværk opmærksom på at du har interesse i bestyrelsesarbejde, fortsætter Rigmor Zobel. Når den succesfulde erhvervskvinde skal give hendes besyv med om hvordan man når titlen som bestyrelsesmedlem, lyder det således; ”Du bliver nødt til at fortælle folk, hvad det er, de skal vide om dig. Det duer ikke at sidde på sin stol og tro, at folk ved, hvad man kan og vil, hvis du vil realisere dine erhvervsmæssige målsætninger.”

Handler det kort om godt om, at kvinder ikke formår at selviscenesætte sig selv?

Læs hele artiklen fra business.dk her.

Female Navigators tager ”Kvinder i bestyrelser” op til debat d. 30 september på Copenhagen Business School. Nærmere invitation og tilmelding vil følge primo august.

Rikke Nørgaard

FEMALE NAVIGATORS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.