MORGENDAGENS ANSVARLIGE GLOBALE LEDERSKAB

Fra Sydafrika tilbage til København:

D. 29. oktober 2009 holdt Udviklingsminister Ulla Tørnæs’ tale ved konferencen ”Leadership Challenge” i Axelborg, København.

Her tog hun udgangspunkt i finanskrisen og de globale udfordringer, hvor der er behov for, at erhvervslivet engagerer sig i endnu højere grad, end tilfældet er i dag. Her pointerer hun at der er tale om en ny moderne virksomhedsledelse: ”Vi ser en klar tendens til, at moderne virksomhedsledelse ikke kun handler om finansiel risikostyring. Moderne virksomhedsledelse handler også om global risikostyring i forhold til globale udfordringer!”.

Men moderne virksomhedsledelse handler også om at tage ansvar for både klima og fattigdoms-problematikker: ”Fattigdom har mange ansigter. Fattigdom er ikke kun et spørgsmål om ikke at have penge nok til at klare dagen og vejen. Fattigdom handler også om de muligheder, det enkelte individ ikke får gennem livet”.

Ulla Tørnæs inddrager FNs Millennium Development Goals, som hun tilføjer, er afgørende for at millioner af mennesker kan løftes ud af fattigdom:”Det gælder ikke mindst i forhold til mål 3, der handler om kvinders ligestilling. Her har vi fra dansk side mobiliseret en række centrale beslutningstagere i bestræbelserne på at fremme lighed mellem kvinder og mænd i udviklingslande”.

– Og det er her det begynder at blive interessant i forhold til at følge op på kvinders ligestilling i Sydafrika: ”Kvinders potentiale for at skabe økonomisk vækst er på mange måder nøglen til udvikling. Sammenhængen er ganske enkel. For hvis halvdelen af et lands befolkning ikke har adgang til kredit, teknologi, uddannelse og ret til at eje jord og ejendom, vil de menneskelige ressourcer ikke blive udnyttet optimalt. Det siger næsten sig selv!”

Kvinder og ledelse er således ikke blot på agendaen i Danmark, men Ulla Tørnæs har også intentioner om flere kvindelige ledere internationalt: ”Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ser, at vi både i Danmark og internationalt får flere kvindelige ledere. Jeg har mødt adskillige driftige, innovative kvindelige ledere på mine mange rejser. De er på ingen måder deres mandlige kolleger underlegne – snarere tværtimod. Og de har inspireret mig”.

Til slut tilføjer hun: ”Når jeg skuer ud over deltagerne i dag, kan jeg ikke dy mig: “Morgendagens ansvarlige globale leder må gerne være kvinde!”.

Men gad vide, hvordan Ulla Tørnæs´ fine intentioner bliver en realitet set i lyset af Sydafrikas seks primære holdninger angående den samfundsmæssige accept af vold mod kvinder, som antages at være den største hindring for kvinders rettigheder?

Et skridt på vejen er privatsektor dreven udvikling og dermed danske virksomheders tilslutning til principperne bag FN’s Global Compact, som er nødvendig for at forbedre levevilkår for millioner af mennesker i udviklingslandene. Den ansvarlige globale virksomhedsleder har derfor stillet sig selv spørgsmålet: Hvordan kan min virksomhed understøtte ligestilling mellem kvinder og mænd?

Ida Winberg Hemmingsen
FEMALE NAVIGATORS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.