Ligestillingsdebatten er altid mere interessant når den bakkes op med tal og statistikker…

Ligestillingsdebatten er altid mere interessant når den bakkes op med tal og statistikker…

Det var derfor med stor interesse at jeg skimmede Beskæftigelsesministeriets nye analyserapport om mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Og hvor langt er vi så kommet?

Det er stadig kvinderne der passer børnene: ”Kvinders arbejdstid falder typisk med antallet af børn. Antallet af børn har derimod ikke nogen særlig betydning for mændenes arbejdstid.”

Og det er stadig kvinderne der holder barsel: ”I 2008 blev der i alt udbetalt dagpenge til godt 3,2 mio. ugers orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Heraf holdt kvinderne ca. 93,8 pct., hvilket er den samme andel som i 2007.”

Mænd tjener stadig mere end kvinderne: I en ti-års periode er forskellen på mænd og kvinders løn i den statslige sektor blevet indsnævret fra 11,6 pct. (1997) til 9,3 pct. (2006). I samme periode – og her snakker vi ti år – har den private sektor haft et set et fald fra 17,7 til 16,2 pct. I den kommunale sektor er løngabet faktisk vokset – i 2006 var gabet 16,9 pct., mens det i 1997 var 16,4 pct.

And the good news?
Danske kvinder har den næsthøjeste beskæftigelsesfrekvens blandt udvalgte OECD-lande og lå på 74,3 pct. i 2008.

Mette Mikkelsen (en af de 5,5 pct. af danske kvinder med en lang videregående uddannelse)

FEMALE NAVIGATORS

1 Comment