Køn og magt i tal

Køn og magt i tal

Det nordiske ministerråd har netop udgivet rapporten ”Køn og magt i Norden, del 1.” Kapitel 2 i rapporten beskæftiger sig med “Køn og magt i dansk erhvervsliv”:

“Formålet med rapporten er at kortlægge fordelingen af kvinder og mænd i det danske erhvervsliv for at få en fornemmelse af, hvorvidt kvinder og mænd har samme muligheder for at have indflydelse i forhold til økonomiske anliggender.”

Rapporten påpeger den skæve kønsfordeling inden for ledelse i dansk erhvervsliv – et eksempel er kønsfordelingen hos bestyrelsesmedlemmer i danske børsnoterede virksomheder, hvor fordelingen igennem en 9-års periode (1996-2005) næsten ligger konstant på 10% kvinder og 90% mænd, målt på ca. 200 virksomheder. Når det kommer til kvinder og mænd blandt administrerende direktører høster kvinderne 1-3% af posterne, samt 6-11% af pladserne når det kommer til topledelsen, baseret på samme tidsperiode og på antal virksomheder.

Læs rapporten her

Rikke Nørgaard

Female Navigators

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.